Foto Ad Schaap
Foto Ad Schaap

Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet

3 berichten

Open Joodse Huizen is een jaarlijks programma van herdenkingsbijeenkomsten in huizen, winkels, scholen en andere locaties waar Joden hebben gewoond en gewerkt.

De huidige bewoners halen herinneringen aan deze mensen op. Dat doen ze op hun eigen manier: aan de hand van foto’s, film, dagboekfragmenten en muziek. Joods leven voor, tijdens en vlak na de oorlog in deze huizen staat centraal.

Open Joodse Huizen vindt elk jaar rond 4 mei plaats. Iedereen is welkom om deze bijeenkomsten mee te maken. 

Iedere bijeenkomst start met het noemen van de namen van de mensen die op het adres worden herdacht. De huidige bewoner, een nazaat of specialist vertelt in 15 à 20 minuten hun levensverhaal. Soms voorzien van foto's, soms van muziek.

Vertellers zijn vrij hun eigen bijeenkomst in te richten, maar in elke bijeenkomst staan persoonlijke herinneringen centraal. Niet alleen het oorlogsverhaal, maar ook het voor- en naoorlogse leven komt aan bod. Na afloop kun je vragen stellen.


Open Joodse Huizen van Verzet in Haarlem - Hagestraat 10 - Harry Habraken

HAARLEM - Het Rosenstock-Huessy Huis is het voormalige Sint Jacobs Godshuis voor wezen, armen en bejaarden. Tijdens de oorlog zaten hier tal van onderduikers verborgen. Directeur Harry Habraken

2 maanden geleden

Lees verder..

Open Joodse Huizen van Verzet in Haarlem - Bisschop Ottostraat 29

HAARLEM - In 2012 doen Esther Gijze-Joël, haar moeder en haar zus op het dan net nieuwe Joods Monument op het Philip Frankplein een verbijsterende ontdekking: op dit monument met alle Joodse Haarlemmers....

1 jaar geleden

Lees verder..

Joods Gemeentegebouw Lange Wijngaardstraat Haarlem 2023 - vóór de restauratie

HAARLEM - Aan de Lange Wijngaardstraat 14 wordt in 1888 het Joods Gemeentegebouw geopend. Toen de synagoge aan de Lange Begijnestraat eind 19e eeuw te klein werd voor de bloeiende Joodse gemeenschap werden in dit gebouw allerlei functies en voorzieningen van en voor de Joodse gemeenschap same,,,,

1 jaar geleden

Lees verder..