Foto Ad Schaap
Foto Ad Schaap

Voorwaarden

Op de foto op deze site (fotoadschaap.nl) zit een auteursrecht.
De foto(s) mogen NIET worden geknipt of enige andere bewerking ondergaan.
U mag mijn fotowerk niet zomaar namaken, kopiëren of verveelvoudigen.

Tegen al dan niet opzettelijke (dreigende) inbreuken op mijn intellectueel eigendomsrecht zal ik mij als rechthebbende uiteraard verzetten.

Persoonlijk gebruik, door u, van de door mij gemaakte foto(s) is geen probleem.
Maar indien u deze foto(s) op welke wijze dan ook gaat publiceren MOET er onder de foto(s) de volgende volledige tekst duidelijk leesbaar komen te staan: Foto: fotoAdSchaap.nl

Voorbeelden van publicatie en dus verplichte naamsvermelding zijn:
Foto(s) verspreiden/tonen op het internet.
Foto(s) verspreiden/tonen middels (reclame) folders.
Foto(s) verspreiden/tonen tijdens presentatie(s).
Foto(s) verspreiden/tonen in (huis aan huis) bladen/kranten.
Foto(s) verspreiden/tonen via T.V.