Foto Ad Schaap
Foto Ad Schaap
 • Aanleg bekabeld stopcontact op zee voor aansluiting windparken

  VELSEN - De Dag van de Bouw was dit jaar op zaterdag 8 juni. Bouw- en infrabedrijven stellen die dag hun werkterreinen open voor publiek. Op het strand van Velsen nemen TenneT en aannemer NBOS (Boskalis/Orient Cable) jong en oud mee in het aansluiten van de windparken op zee. 

  Intrekoperatie

  Waar de eerste kilometers van de eerste zeekabel al metersdiep in de zeebodem liggen, wordt op het strand toegewerkt naar de tweede intrekoperatie. Zodra de kabelgraafmachine BSSIII weer naar het strand komt kan ook de tweede elektriciteitskabel onder de duinen door worden ingetrokken. Daarna zal ook deze kabel op een diepte van acht meter in het strand liggen en vervolgens een lengte van 4,5 kilometer begraven op zee. Via twee elektriciteitskabels in de zeebodem wordt het ‘stopcontact’ in 2024 verbonden aan het transformatorstation in Wijk aan Zee.

  Bekabeld stopcontact op zee

  Deze twee kabels worden op zee verbonden aan het stopcontact dat TenneT op zo’n 50 kilometer voor de kust van Egmond aan Zee laat bouwen. Zodra dit bekabelde stopcontact in 2025 gereed is kan windparkexploitant RWE/OranjeWind het windpark Hollandse Kust (West Beta) - dat in de komende jaren op zee wordt gebouwd - hierop aansluiten. Via deze netaansluiting brengt TenneT vanaf 2026 de groene stroom bij Velsen aan land en daarmee komt zo’n 3,3 terawattuur aan duurzame elektriciteit beschikbaar. Dat komt ongeveer overeen met het jaarlijkse verbruik van 1 miljoen huishoudens. 

  Infocontainer op strand Velsen biedt uitleg en uitzicht over aanleg zeekabels ‘west Beta’

  Wat gaat er de komende maanden op het strand en voor de kust van Velsen gebeuren? Sinds vorige maand vinden strandgangers in Velsen de antwoorden in een nieuw informatiepunt bij het werkterrein op het strand. In deze (tijdelijke) infocontainer wordt het verhaal verteld van de ‘zeekabels’, waarmee TenneT straks de energie van het windpark op zee Hollandse Kust (west Beta) aan land brengen.

  Het infopunt staat naast het werkterrein, ter hoogte van The HangOut aan de Reyndersweg  (Velsen-Noord) en is van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur geopend voor publiek. In de blauwe infocontainer krijgt de bezoeker tekst en uitleg over hoe deze elektriciteitskabels van TenneT worden geïnstalleerd en natuurlijk waarom dit voor de verduurzaming van onze nationale elektriciteitsproductie noodzakelijk is. Op de panelen zien bezoekers hoe de windenergie van zee aan land wordt gebracht en welk materieel aannemer NBOS gaat inzetten om deze twee elektriciteitskabels in de zeebodem te installeren.

  Voorbereidingen op strand

  Vanaf het dak van de container heb je als bezoeker een perfect uitzicht over het werkterrein en de werkzaamheden die in de komende maanden worden uitgevoerd. Eind maart werden eerst twee ‘kofferdammen’ gemaakt om de kabels op een diepte van zes tot acht meter in het strand te kunnen begraven. 

  Onder de duinen door

  Zodra de voorbereidingen zijn afgerond komt er een baggerschip voor de kust te liggen. Dit schip zal op circa 500 meter uit de kust zand wegbaggeren, zodat het begraven van de eerste zeekabel medio mei van start kan gaan. Deze kabel wordt vanaf zee in de lege mantelbuis onder de duinen door ingetrokken naar het werkterrein in het Beeldenpark. Daar worden de twee kabels ondergronds met grote kroonstenen verbonden aan de elektriciteitskabels op land.

  Vloot voor de kust

  Voor de installatie van de zeekabels legt aannemer NBOS vanaf mei diverse schepen voor de kust. Eén van de hoofdrolspelers bij het installeren van de kabels deze zomer is kabelbegraafmachine BSS3. Met behulp van waterdruk spuit deze een sleuf in de bodem en legt daar direct de kabel in. Op zee spoelt die sleuf vanzelf weer dicht. Na de eerste 4,5 kilometer wordt het uiteinde van de kabel afgedopt op de zeebodem gelegd en wordt de hele operatie herhaald voor kabel nummer twee.

 • Velsen

📸 Fotogalerie

Aanleg bekabeld stopcontact op zee voor aansluiting windparken
Aanleg bekabeld stopcontact op zee voor aansluiting windparken
Aanleg bekabeld stopcontact op zee voor aansluiting windparken
Aanleg bekabeld stopcontact op zee voor aansluiting windparken
Aanleg bekabeld stopcontact op zee voor aansluiting windparken
Aanleg bekabeld stopcontact op zee voor aansluiting windparken
Aanleg bekabeld stopcontact op zee voor aansluiting windparken
Aanleg bekabeld stopcontact op zee voor aansluiting windparken
Aanleg bekabeld stopcontact op zee voor aansluiting windparken
Aanleg bekabeld stopcontact op zee voor aansluiting windparken
Aanleg bekabeld stopcontact op zee voor aansluiting windparken
Aanleg bekabeld stopcontact op zee voor aansluiting windparken
Aanleg bekabeld stopcontact op zee voor aansluiting windparken
Aanleg bekabeld stopcontact op zee voor aansluiting windparken
Aanleg bekabeld stopcontact op zee voor aansluiting windparken
Aanleg bekabeld stopcontact op zee voor aansluiting windparken
Aanleg bekabeld stopcontact op zee voor aansluiting windparken
Aanleg bekabeld stopcontact op zee voor aansluiting windparken
Aanleg bekabeld stopcontact op zee voor aansluiting windparken
Aanleg bekabeld stopcontact op zee voor aansluiting windparken